Prosedur

Cara-cara Untuk Memohon ke STM

 1. Semua pelajar diminta membuat permohonan melalui gereja masing-masing. Borang permohonan mesti sampai ke STM sebelum 1hb Oktober untuk permohonan kalendara akademik tahun hadapan. Pelajar yang membiayai sendiri perlu memohon secara langsung kepada STM.
 2. Borang permohonan boleh didapati dari pejabat atau laman web seminari (www.stm.edu.my). Maklumat peribadi seperti umur, gereja, perkerjaan, pengalaman berkerja, kelayakan akademik dan program pengajian yang hendak diambil mesti dilampirkan.
 3. Pemohon mesti menghantar semua dokumen permohonan kepada:
  Pejabat Akademik
  Seminari Theoloji Malaysia
  Lot 3011 Taman South East,
  70100 Seremban,
  Negeri Sembilan, Malaysia.
 4. Surat pengesahan daripada denominasi diperlukan jika yuran pemohon dibayar oleh denominasi, dan pemohon mesti memenuhi semua syarat-syarat denominasi .
 5. Temuduga dengan calon pelajar akan diadakan pada awal bulan Jun hingga minggu pertama bulan November oleh fakulti, untuk memastikan calon pelajar layak dan telah memenuhi syarat kemasukan.
 6. Apabila tawaran kemasukan telah diterima, pemohon mesti membalas dengan surat rasmi kepada pejabat akademik, bahawa pemohon menerima tawaran tersebut atau tidak. Pelajar mesti bersetuju mematuhi peraturan seminari.
 7. Sesi orientasi untuk semua pelajar baru diadakan pada minggu sebelum semester pertama tahun akademik.

Program yang Ditawarkan

 • Sijil Pelayanan Kristian
 • Diploma Pelayanan Kristian
 • Sarjana Muda Pelayanan Kristian