Pusat Agama Dan Masyarakat (CRS)

Pusat ini telah ditubuhkan pada tahun 2007 dan dikenali sebagai Pusat Agama-agama Dunia. Tetapi pada tahun 2016 telah disusun semula menjadi Pusat Agama dan Masyarakat (Centre For Religion And Society), dan diberi peranan untuk mengatur forum, ceramah dan mempromosikan penyelidikan dan penulisan. Objektif utama pusat ini ditubuhkan adalah untuk membimbing dan melengkapkan komuniti Kristian Malaysia dalam memahami peranannya dalam hubungan antara agama dan komunikasi lintas budaya. Saya berbesar hati menerima tugas dan tanggungjawab baru ini, iaitu untuk mengetuai Pusat Agama dan Masyarakat (CRS), menggantikan Dr Sivin Kit yang telah berpindah dan ditugaskan di Geneva bersama Persekutuan Lutheran Sedunia (Lutheran World Federation).

Pusat ini akan terus mengadakan seminar, forum dan ceramah yang akan memberi manfaat kepada pelajar teologi, pekerja Gereja dan jemaah dalam mengembangkan kemahiran serta terlibat dalam komuniti yang berbilang kaum dan budaya secara holistik dan bermanfaat.

Sebagai sebuah negara yang merdeka sejak tahun 1957, Malaysia telah berkembang dengan baik, walaupun kadang-kadang termuncul beberapa isu-isu yang berkaitan dengan etnik, bangsa dan agama. Seperti yang biasanya terjadi pada ekonomi yang sedang berkembang di negara dunia ketiga, Malaysia juga tidak terkecuali daripada masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, pencemaran ekologi, rasuah dan penyalahgunaan kuasa oleh golongan yang mengejar kekayaan dan kuasa. Sebagai Gereja di Malaysia, yang mencari model keagamaan dengan elemen transformatif dan dalam lingkungan untuk hidup damai bersama penganut agama-agama lain, Yesaya 53 adalah model yang paling sesuai. Teologi Salib dan kehidupan yang menderita adalah gambaran yang paling tepat untuk direnungkan. Kita boleh menyebutnya sebagai Peta Jalan Kristologi. Peta Jalan atau petunjuk yang ditetapkan adalah untuk mencapai tujuan kerohanian dan perhubungan tertentu dalam mempraktikkan agama Kristian dalam konteks berbilang budaya, agama dan bangsa. Objektif Peta Jalan Salib Kristus adalah sederhana dan menyatakan: ‘damai bersama Tuhan dan hidup muhibah dengan semua orang’.

Dengan cara pemikiran saperti ini, kita perlu menyelidiki gambaran Kristus dalam Yesaya 53 yang merangkumi sifat rohani dan sosial untuk integrasi dan interaksi komuniti dan Gereja. Walaupun gambaran ini dilihat seperti suatu paradoks, tetapi pasti membantu kita mengembangkan pemahaman menyeluruh mengenai panggilan, pelayanan dan misi Kristus melalui Gereja. Penyampaian tentang Kristus yang paradoks dalam Yesaya 53 memberikan dorongan yang diperlukan oleh Gereja Malaysia untuk mentakrifkan semula dan menilai kembali kehadiran dan kedudukannya; di mana ia dipanggil untuk hidup bersama dan berhubungan dengan agama-agama lain sebagai duta Kristus dan menjadi jiran yang penyayang dan bertanggungjawab.

Selain itu, pernyataan Paulus dalam 2 Korintus 5: 17-20, bahawa kita adalah duta besar Kristus untuk menunjukkan bahawa Gereja sebagai ciptaan baru yang memiliki tugas utamanya dalam mempraktikkan perdamaian dan kedamaian. Perdamaian dan kedamaian yang telah dinikmati orang-orang percaya, kini dipanggil untuk menjadi berkat kepada masyarakat.

 Rev Dr Wilfred John Samuel ( Director of Centre for Religions & Society )