Diploma Pelayanan Kristian

Program ini adalah program dua tahun sebanyak 62 jam kredit bagi mereka yang mempunyai SPM / O’ Level atau yang setaraf dengannya. (Mempunyai Agregat 30 mata atau kurang dalam 5 mata pelajaran terbaik dan lulus Bahasa Inggeris).

Tahun 1

Semester 1
Code Core Courses Credit Hours
TR101 Pembacaan dan Penulisan Kritis 2
BS103a Tinjauan Perjanjian Lama 2
BS123a Tinjauan Perjanjian Baru 2
TR102 Kajian Alkitab Induktif 2
PS201 Kerohanian Kristian 2
TH801 Doktrin Kristian Asas 1 2
FE101 Pendidikan Lapangan 1
Jumlah Kursus Teras 13
Elektif 2
Jumlah Jam Kredit 15
Semester 2
Code Core Courses Credit Hours
TR111 Pembacaan dan Penghujahan 2
BS103b Pengantar Perjanjian Lama 2
BS123b Pengantar Perjanjian Baru 2
CS811 Agama 1 3
PS501 Liturgi dan Penyembahan 2
TH802 Doktrin Kristian Asas 2 2
FE101 Pendidikan Lapangan 1
Jumlah Kursus Teras 14
Elektif 1
Jumla Jam Kredit 15

Tahun 2

Semester 1
Code Core Courses Credit Hours
CS812 Agama 2 2
CS112 Sejarah Gereja 1 3
PS301 Homiletik 1 2
PS401 Asas Pendidikan Kristian 2
TH702 Falsafah Agama 2
PS901 Penginjilan di Gereja Setempat 2
FE101 Pendidikan Lapangan 1
Jumlah Kursus Teras 14
Elektif 1
Jumlah Jam Kredit 15
Semester 2
Code Core Courses Credit Hours
BI102 Kaedah Eksegesis 3
CS211 Sejarah Gereja 2 3
PS302 Homiletik 2 2
PS402 Asas Falsafah dan Sejarah Pendidikan Kristian 2
CS401 – CS404 Kajian Denominasi 1 2
FE101 Pendidikan Lapangan 1
Jumlah Kursus Teras 13
Elektif 2
Jumlah Jam Kredit 15

1 Pelajar Anglikan, Methodist, Presbyterian dan Lutheran mesti mengambil kursus denominasi sebagai kursus teras. Pelajar yang tidak dari denominasi di atas boleh mengambil kursus elektif.

Tempoh 2 tahun
Jam Kredit
Subjek
Teras 50
Elektif 6
Pendidikan Lapangan
Minggu PL 4
Hujung Tahun PL 2
Jumlah Jam Kredit 62

Nota:

  1. Pelajar dengan Purata Nilai Gred Kumulatif 2.5 layak untuk mendaftar diri untuk mengikuti program Sarjana Muda Teologi, tempoh program 2 tahun.
  2. Elektif mesti dipilih dari kursus yang ditawarkan pada setiap semester untuk mendapat purata 15 jam kredit.
  3. Pelajar tahun pertama tidak dibenarkan mengambil lebih dari 15 jam kredit setiap semester.