Sarjana Muda Teologi

Program ini adalah program empat tahun sebanyak 126 jam kredit bagi mereka yang mempunyai SPM / O’ Level atau yang setaraf dengannya. (Mempunyai Agregat 30 mata atau kurang dalam 5 mata pelajaran terbaik dan lulus Bahasa Inggeris).

Tahun 1

Semester 1
Kod Teras Kursus Jam Kursus
TR101 Pembacaan dan Penulisan Kritis 2
BS103a Tinjauan Perjanjian Lama 2
BS123a Tinjauan Perjanjian Baru 2
TR102 Kajian Alkitab Induktif 2
PS201 Kerohanian Kristian 2
TH801 Doktrin Kristian Asas 1 2
FE101 Pendidikan Lapangan Mingguan (PL) 1
Jumlah Jam Kursus 13
Elektif 2
Jumlah Jam Kredit 15
Semester 2
Kod Teras Kursus Jam Kursus
TR111 Pembacaan dan Penghujahan 2
BS103b Pengantar Perjanjian Lama 2
BS123b Pengantar Perjanjian Baru 2
CS811 Agama 1 3
PS201 Kerohanian Kristian 2
TH802 Doktrin Kristian Asas 2 2
FE101 Pendidikan Lapangan Mingguan (PL) 1
Jumlah Jam Kursus 14
Elektif 1
Jumlah Jam Kredit 15

Tahun 2

Semester 1
Kod Teras Kursus Jam Kursus
CS812 Agama 2 2
CS112 Sejarah Gereja 1 3
PS301 Homiletik 1 2
PS401 Asas Pendidikan Kristian 2
TH702 Falsafah Agama 2
PS901 Penginjilan di Gereja Setempat 2
FE101 Pendidikan Lapangan Mingguan (PL) 1
Jumlah Jam Kursus 14
Elektif 1
Jumlah Jam Kredit 15
Semester 2
Kod Teras Kursus Jam Kursus
BI102 Kaedah Eksegesis 3
CS211 Sejarah Gereja 2 3
PS302 Homiletik 2 2
PS402 Asas Falsafah dan Sejarah Pendidikan Kristian 3
CS401- CS404 Kajian Denominasi 1 2
FE101 Pendidikan Lapangan Mingguan (PL) 1
Jumlah Jam Kursus 13
Elektif 2
Jumlah Jam Kredit 15

Tahun 3

Semester 1
Kod Teras Kursus Jam Kursus
BS601 Kitab Nabi-Nabi 3 3
TH103 Pengantar Teologi dan Doktrin Allah 3
PS601 Asas Kaunseling Kristian 2
PS801 Kepimpinan dan Pelayanan Pastoral 2
PS904 Misiologi 2
FE101 Pendidikan Lapangan Mingguan (PL) 1
Jumlah Jam Kursus 13
Elektif 2
Jumlah Jam Kredit 15
Semester 2
Kod Teras Kursus Jam Kursus
BS422 / BS423 Kitab Roma / 1 Korintus 3
TH104 Kristologi dan Soteriologi 3
PS612 Kaunseling (Bidang Khusus) 2
PS812 Pengurusan dan Pentadbiran Gereja 3
CS301 Sejarah Gereja Malaysia 2
FE101 Pendidikan Lapangan Mingguan (PL) 1
Jumlah Jam Kursus 13
Elektif 2
Jumlah Jam Kredit 15

Tahun 4

Semester 1
Kod Teras Kursus Jam Kursus
BS401 / BS501 Kitab Puisi / Sastera Hikmat 2 3
TH105 Pneumatologi dan Antropologi 3
TH411 Pengantar Etika Kristian 2
PS701 Perkahwinan dan Keseksualan 2
FE101 Pendidikan Lapangan Mingguan (PL) 1
Jumlah Jam Kursus 11
Elektif 4
Total Credit Hours 15
Semester 2
Kod Teras Kursus Jam Kursus
BS223 Markus 3
TH106 Eklesiologi dan Eskatologi 3
TH412 Isu-Isu Dalam Etika Semasa 2
TH301 Melakukan Teologi di Asia 3
FE101 Pendidikan Lapangan Mingguan (PL) 1
Jumlah Jam Kursus 11
Elektif 4
Jumlah Jam Kredit 15

1 Pelajar Anglikan, Methodist, Presbyterian dan Lutheran harus mengambil kursus denominasi sebagai kursus teras. Pelajar yang tidak termasuk dalam denominasi di atas boleh mengambil kursus denominasi tersebut sebagai elektif.
2 Kitab Puisi (BS401) boleh diganti dengan Sastera Hikmat (BS501).
3 Kitab Nabi-Nabi (BS601) dan Kitab Puisi (BS401) ditawarkan secara bersilih setiap tahun.

Tempoh 4 tahun
Jam Kredit
Subjek
Teras 94
Elektif 18
Pendidikan Lapangan
Minggu PL 8
Hujung Tahun PL 6
Jumlah Jam Kredit 126

Nota:

  1. Elektif mesti dipilih daripada kursus yang ditawarkan pada setiap semester untuk mendapat purata 15 jam kredit.
  2. Pelajar tahun 1 tidak dibenarkan mengambil lebih dari 15 jam kredit setiap semester.