Sijil Pelayanan Kristian

Program ini adalah program dua tahun sebanyak 30 jam kredit bagi mereka yang mempunyai SPM / O’ Level atau yang setaraf dengannya. (Mempunyai Agregat 30 mata atau kurang dalam 5 mata pelajaran terbaik dan lulus Bahasa Inggeris).

Tahun 1

Semester 1
Kod Kursus Teras Jam Kredit
TR101 Pembacaan dan Penulisan Kritis 2
BS103a Tinjauan Perjanjian Lama 2
BS123a Tinjauan Perjanjian Baru 2
TR102 Kajian Alkitab Induktif 2
PS201 Kerohanian Kristian 2
TH801 Doktrin Kristian Asas 1 2
FE101 Pendidikan Lapangan 1
Jumlah Kursus Teras 13
Elektif 2
Jumlah Jam Kredit 15
Semester 2
Kod Kursus Teras Jam Kredit
TR111 Pembacaan dan Penghujahan 2
BS103b Pengantar Perjanjian Lama 2
BS123b Pengantar Perjanjian Baru 2
CS811 Agama 1 3
PS501 Liturgidan Penyembahan 2
TH802 Doktrin Kristian Asas 2 2
FE101 Pendidikan Lapangan 1
Jumlah Kursus Teras 14
Elektif 1
Total Credit Hours 15
Tempoh 1 tahun
Jam Kredit
Subjek
Teras 25
Elektif 3
Pendidikan Lapangan
Minggu PL 2
Hujung Tahun PL 0
Jumlah Jam Kredit 30

Nota:

  1. Elektif mesti dipilih dari kursus yang ditawarkan pada setiap semester untuk mendapat purata 15 jam kredit.
  2. Pelajar tahun pertama tidak dibenarkan mengambil lebih dari 15 jam kredit setiap semester.